För oss är miljöarbetet enormt viktigt. I produktionen av böckerna återvinns allt spill på bästa sätt och alla böcker är tryckta på miljöcertifierat papper och många gånger på klimatneutralt papper.