Tidningen Kulturen : 2018 : 4-9
  • Tidningen Kulturen : 2018 : 4-9

Tidningen Kulturen : 2018 : 4-9

150,94 kr

Läs om ondskan som företeelse i sig. Dessutom: Aimez-vous Anna Riwkin? En belysning av en av våra stora fotografer från 1900-talet, idag i det när­maste bortglömd, men under sin levnad internationellt uppmärksammad, prisad och respekterad.Öar som inte finns Om det intima förhållandet mellan fiktion och verklighet. Om Mo Yans litterära universum Det illustrativt gestaltade våldet och den lemlästade kroppen som tema.

Kvantitet

 

Fri frakt över 300 kr

 

30 dagars ångerrätt

TIDNINGEN KULTUREN vill återupprätta den kulturkritiska essän som litterär form. Det för att visa på konst och humanioras betydelse i denna mörka tid. Förenklade analyser av vår samtid finns det gott om, men i TK vill vi fördjupa debatten och visa på den komplexitet som speglar vår samtid. Vår systemkritiska hållning gör att mycket av det framtida innehållet kan komma att upplevas som uttryck för obekväma kritiska idéer rörande vår samtid. Men de kommer inte att stå oemotsagda utan som bidrag vilka kan öka förståelsen för vår samtids komplexitet.

Tidningen Kulturen fokuserar på kulturkritik, som presenteras i längre essäer, bilder, recensioner och kritik. Vi är politiskt och religiöst obundna men med en systemkritisk ledarsida. Vi ser varje system som auktoritärt men att de kan kritiseras utan att kritiken nödvändigtvis kommer från ett annat systems horisont. Vi är förkämpar för yttrande-, tanke-, åsikts- och uttrycksfrihet och vi menar att dessa friheter endast kan upptäckas i uttryck som bryter de gängse normerna.

Tidningen Kulturen är ett organ för kultur- och civilisationskritik i den region vi verkar, men också nationellt och internationellt. Vi fokuserar på den kulturella traditionens tänkande, från tidig filosofi till våra dagars uttryck och tar oss en poetisk frihet med traditionen. Distinktionen kan också formuleras som ett mellanrum, en rums/tidslig dimension; förvandlar Tidningen till khôra.

Tidningen Kulturen fokuserar på det normkritiska utan att för den skull upphöja normkritik till ny norm. Vi är emot alla dogmer och genom att problematisera det abstrakta med utgångspunkt i det partikulära, bevarar vi den systemkritiska andan och undviker att bli exkluderande; mångfald som ett tänkandets egenskap snarare än en biologisk indelning i kön.

Bindning: Limhäftad
Utgivningsår: 2018
ISBN 9789173272612
9789173272612

Särskilda referenser