Strindberg och skräcken | Johnsson
  • Strindberg och skräcken | Johnsson

Strindberg och skräcken | Johnsson, Henrik

SKRÄCKMOTIV OCH IDENTITETSTEMATIK I AUGUST STRINDBERGS FÖRFATTARSKAP. 

August Strindberg återkommer ofta i sitt författarskap till frågor om identiteten, hur den formas, förändras och hur den kan manipuleras av andra, stjälas eller förloras. Denna identitetstematik gestaltas genom motiv som Strindberg hämtar från skräcklitteraturen.

SLUTSÅLD
Kvantitet

 

Fri frakt över 300 kr

 

30 dagars ångerrätt

August Strindberg återkommer ofta i sitt författarskap till frågor om identiteten, hur den formas, förändras och hur den kan manipuleras av andra, stjälas eller förloras. Denna identitetstematik gestaltas genom motiv som Strindberg hämtar från skräcklitteraturen.

Henrik Johnsson analyserar i avhandlingen Strindberg och skräcken fyra av de oftast förekommande skräckmotiven i Strindbergs författarskap - homunculus-, spök- vampyr- och dubbelgångarmotiven - och klargör hur de används och samspelar för att belysa identitetsproblematiken. Motiven betonar det farofyllda i den mänskliga samvaron: till exempel i umgänget med dominerande människor, eller i uppgåendet i en kärleksrelation, riskerar man att mista sin identitet.

De verk som studeras är är I havsbandet, Pelikanen, Kronbruden, Dödsdansen, Svarta fanor, Tschandala, Till Damaskustrilogin och Spöksonaten. Läsningen av dessa texter ger, genom att kopplingen mellan skräckmotiv och identitetstematik åskådliggörs, en ny infallsvinkel till studiet av Strindbergs författarskap.

Bokserie: Serie Akademi
Bindning: Inbunden
Omfång: 206
Utgivningsår: 2009
ISBN 9789173270922
9789173270922

Särskilda referenser