Traktater på vers | Milosz
  • Traktater på vers | Milosz

Traktater på vers | Milosz, Czeslaw

226,42 kr

Traktaterna om moralen, poesin och teologin samt de sex föreläsningarna på vers är skrivna mellan åren 1947 och 2001 och utgör ett tvärsnitt av Czeslaw Miloszs digra diktargärning. Den storslagna ansatsen är att beröra nära nog allt som kan angå en poet: historia, filosofi, religion, natur, kultur, egna vägval, nationens ödesfrågor och civilisationens dilemman och framför allt frågan om poetens ansvar inför litteraturen och språket.

Kvantitet
Sista produkten i lager

 

Fri frakt över 300 kr

 

30 dagars ångerrätt

Traktaterna om moralen, poesin och teologin samt de sex föreläsningarna på vers är skrivna mellan åren 1947 och 2001 och utgör ett tvärsnitt av Czeslaw Miloszs digra diktargärning. Den storslagna ansatsen är att beröra nära nog allt som kan angå en poet: historia, filosofi, religion, natur, kultur, egna vägval, nationens ödesfrågor och civilisationens dilemman och framför allt frågan om poetens ansvar inför litteraturen och språket.

De stora diskursiva dikterna har aldrig tidigare publicerats i en samlad separatutgåva, dessutom generöst kommenterad av Czeslaw Milosz själv. Det är desto mera glädjande att kunna presentera den just på svenska.

Om betydelsen av litterära texter kan mätas i omfånget av kommentarer som dessa har väckt eller i antalet bevingade ord som de har alstrat i vardagsspråket, så måste dessa dikter betraktas som oerhört centrala - troligen de mest centrala - i polsk 1900-talspoesi. I tider av stora omvälvningar ter sig dikternas frågeställningar mera allmänmänskligt giltiga än någonsin även för dagens svenska läsare.

Czeslaw Milosz (1911-2004) föddes i en polskspråkig f­amilj i den del av det ryska kejsardömet som så småningom skulle bli Republiken Litauen. Hans livsbana bär spår av 1900-talets kastvindar: ungdomen i det polska Wilno, numera Litauens huvudstad, litterär debut i mellankrigstidens Polen, andra världskrigets grymma erfarenhet som sätter spår i hans diktning, diplomatkarriären i Folkrepublikens tjänst, avhoppet till väst, professuren i Berkeley, återkomste­n till det demokratiska Polen och de sista åren i Kraków.

Han tilldelades Nobelpriset i litteratur 1980 som en författare "som med kompromisslös klarsyn tolkar människans utsatthet i en värld av starka konflikter". Idag framstår han som en litterär portalfigur av monumental dimension och en högst levande poet, prosaist och essäist.

"I Traktat om poesin finns ett stycke, ungefär fyrtio vers­rader långt, som handlar om Tidsandan. Detta är den största poetiska utsaga som jag känner till. Intellektuellt gränsar den till något ofattbart." - Joseph Brodsky

"Ibland är en dikt så mäktig att den spränger sina egna gränser de gränser som är bestämda av språket, geografin, tidsperioden. ... Att komma i kontakt med en sådan poetisk sprängkraft är omvälvande. ... Traktat om poesin framstår för mig som detta halvsekels mest vittomspännande och gripande dikt. Den kommer att bli citerad, den kommer att inta sin plats i antologierna och dess rättframma budskap om poesins förpliktelser och villfarelser kommer att bli en del av vår kulturs samfällda ars poetica." - Helen Vendler

"Miloszs bok i Jurek Hirschbergs översättning kan bli en viktig röst i den svenska diskussionen om människans moral och humanismens gränser. Eller rättare sagt om att humanismen inte bör dra några gränser." - Nowa Gazeta Polska

Förord och översättning av Jurek Hirschberg.

Bokserie: Serie Europa
Bindning: Danskt band (limhäftad med flikar)
Omfång: 409
Utgivningsår: 2016
ISBN 9789173272247
Översättare: Jurek Hirschberg
För- el. efterordsskribent: Jurek Hirschberg
9789173272247

Särskilda referenser

Du kanske också gillar