Brännpunkt Norrland | Öhman
  • Brännpunkt Norrland | Öhman

Brännpunkt Norrland | Öhman, Anders & Nilsson, Bo (red.)

179,25 kr

PERSPEKTIV PÅ EN REGION I FÖRÄNDRING. 

Vilken är synen på Norrland? Betraktas regionen som i första hand en råvarubod för den svenska nationen och i övrigt en belastning för skattebetalarna?

Kvantitet

 

Fri frakt över 300 kr

 

30 dagars ångerrätt

Norrland beskrivs i ett historiskt perspektiv som en marginaliserad region. Från att under 1800-talet främst ha setts som leverantör av skog, malm och vatten, har regionen under 1900-talets strukturrationaliseringar drabbats av avfolkning och nedläggning. Det är en utveckling som har påskyndats av det sena 1900-talets nyliberala strömningar med avregleringar och statens tillbakadragande.

I Brännpunkt Norrland ställs framför allt frågan om vilken syn på Norrland som dominerar idag. Betraktas Norrland i första hand som en råvarubod för den svenska nationen och i övrigt som en belastning för skattebetalarna? Hur ser norrlänningarna på sig själva och Norrland? På vilka sätt kan Norrland förstås som en brännpunkt för vidare samhällsfrågor?

Medverkande: Alf Arvidsson, Ove Grape, Anne Heith, S­usanne Holst, Angelika Sjöstedt Landén, Marianne Liliequist, K­arin Ljuslinder, Anna Sofia Lundgren, Eva J:son Lönn, Bo Nilsson, A­sbjörg W­estum och Anders Öhman

Bokserie: Serie Akademi
Bindning: Danskt band (limhäftad med flikar)
Omfång: 262
Utgivningsår: 2017
ISBN 9789173272230
9789173272230

Särskilda referenser

Du kanske också gillar