Först och främst misshagade namnet | Lindskog
  • Först och främst misshagade namnet | Lindskog

Först och främst misshagade namnet | Lindskog, Gerda Helena

207,55 kr
Vi skickar boken så snart den är tryckt!

ARBETSSTUGOR FÖR BARN I TORNEDALEN OCH LAPPLAND 1930-1954 : TJUGOSEX INTERVJUER . 

Arbetsstugor för barn i Tornedalen och Lappland 1930-1954 : tjugosex intervjuer.

TILLFÄLLIGT SLUT - UNDER UPPTRYCKNING
Kvantitet

 

Fri frakt över 300 kr

 

30 dagars ångerrätt

De första arbetsstugorna i Tornedalen och Lappland öppnades under nödårsvintern 1903. De var avsedda för avsides boende fattiga barn i skolåldern. I arbetsstugorna fick barnen mat, kläder och bostad och en plats i kyrkbyns skola. Genom att delta i de dagliga göromålen i arbetsstugan skulle de lära sig att sköta ett hem. Efter skoldagens slut skulle de också få undervisning i den typ av slöjd, så kallad husslöjd, som förekom i landsdelen.

Detta var den radikala idén med de nya inrättningarna - och anledningen till att de fick de enligt mångas mening olyckliga namnet arbetsstugor. Samtidigt som barnen gick i skolan skulle de få en praktisk utbildning, anpassad efter "ortens behof".

"Målet är framför allt att söka väcka arbetslust och arbetsglädje", skrev Carl Svedelius i en serie tidningsartiklar som spreds över landet. De fattiga barnens fostran skulle ske under lekfulla former i ljusa, varma lokaler där barnen kände sig hemma, tänkte han sig. Men verkligheten blev på sina håll annorlunda.

Bokserie: Serie Akademi
Bindning: Limhäftad
Omfång: 368
Utgivningsår: 2014
ISBN 9789173272049
9789173272049

Särskilda referenser

Du kanske också gillar