Goda medborgare och onda tider? | Strandbrink
  • Goda medborgare och onda tider? | Strandbrink

Goda medborgare och onda tider? | Strandbrink, Peter & Åkerström, Linda

150,94 kr

Svensk demokratipolitik och myten om den passiva medborgaren.

Kvantitet

 

Fri frakt över 300 kr

 

30 dagars ångerrätt

Är medborgarna demokratins främsta fiende? I samhällsdebatten hävdas ofta att den samtida demokratin präglas av att medborgarna inte tar sitt politiska ansvar eller kan se bortom sin egen privata sfär. Detta sägs försätta demokratin i ett krisläge och undergräva känslan för det allmänna. Och det är medborgarnas fel. I studien dras två slutsatser som pekar i motsatt riktning.

Den första är att de medborgare som intervjuats framstår som allt annat än passiva, ointresserade eller oinformerade om politiska angelägenheter. Den andra att den liberala demokratins institutionella former och politiska etos knappast stödjer ett kritiskt massmedborgerligt deltagande, vilket är ett helt annat demokratiskt problem. Goda medborgare och onda tider? ger i den meningen ett kritiskt bidrag till tolkningen av den moderna massdemokratin.

Bokserie: Serie Akademi
Bindning: Limhäftad
Omfång: 139
Utgivningsår: 2010
ISBN 9789173271288
9789173271288

Särskilda referenser

Du kanske också gillar