Lista av böcker: Serie Akademi

I serie AKADEMI publicerar vi akademisk litteratur av stort intresse. 

Ingen självklarhet | Hjelm & Nordlund (Red.)

Ingen självklarhet | Hjelm & Nordlund (Red.)

<p><span style="font-weight: bold;" >Demokrati &auml;r ingen sj&auml;lvklarhet.<br/><br/></span>Id&eacute;n om demokrati i betydelsen &quot;folkstyre&quot; g&aring;r tillbaka till antikens Aten, men vilka som ska utg&ouml;ra folket och hur styret ska...
Pris 183,96 kr
Att hjälpa andra | Bäckström

Att hjälpa andra | Bäckström, Hanna

<p>Frivilligt socialt arbete i civilsamh&auml;llet har efter v&auml;lf&auml;rdsstatens uppbyggnad ansetts spela en marginell roll i Sverige, &auml;ven om det alltid har existerat. Fenomenet har dock f&aring;tt f&ouml;rnyad relevans under 2000-talets...
Pris 188,68 kr
Vetandets världar | Nordlund
  • -97,50 kr

Vetandets världar | Nordlund, Christer

<p>I VETANDETS V&Auml;RLDAR har Christer Nordlund, professor i id&eacute;historia vid Ume&aring; universitet, samlat trettio korta och popul&auml;rt h&aring;llna texter om vetenskap som historiskt och kulturellt fenomen. Boken riktar sig till alla som...
Pris 86,46 kr -97,50 kr Baspris 183,96 kr
Brännpunkt Norrland | Öhman

Brännpunkt Norrland | Öhman, Anders & Nilsson, Bo (red.)

<p>Norrland beskrivs i ett historiskt perspektiv som en marginaliserad region. Fr&aring;n att under 1800-talet fr&auml;mst ha setts som leverant&ouml;r av skog, malm och vatten, har regionen under 1900-talets strukturrationaliseringar drabbats av...
Pris 179,25 kr
Kvinnohus nu! | Norlander
  • -156,00 kr

Kvinnohus nu! | Norlander, Kerstin & Larsson, Kristina (red)

<p>Boken </span><span style="font-weight: bold;" >Kvinnohus nu!</span> &auml;r en ber&auml;ttelse om kvinnors kamp f&ouml;r att f&ouml;rverkliga sina dr&ouml;m. Kvinnorna skrev en gemensam dagbok under ockupationen. Den &aring;terges h&auml;r i sin...
Pris 27,96 kr -156,00 kr Baspris 183,96 kr
Doris lessing | Holmquist
  • -160,00 kr

Doris lessing | Holmquist, Ingrid (Red.) & Cavallin, Anna (Red.)

<p><span style="font-weight: bold;" >Doris Lessing</span>s m&aring;ngfasetterade verk &auml;r h&ouml;gaktuellt och angel&auml;get i v&aring;r tid. Med &auml;mnen som mots&auml;ttningar mellan kvinnor och m&auml;n, barns utsatta situation, rasism,...
Pris 28,68 kr -160,00 kr Baspris 188,68 kr
Antikens Persien | Dahlén

Antikens Persien | Dahlén, Ashk (Red.)

<p>En avsikt med denna bok &auml;r att lyfta fram de m&aring;ngsidiga och ofta fruktbara f&ouml;rbindelserna mellan antikens perser och greker inom olika omr&aring;den som litteratur, arkitektur, konst och filosofi. Den akemenidiska kulturen var...
Pris 169,81 kr
Non serviam : philosophical essays on arts of living | Nilsson
  • -95,00 kr

Non serviam : philosophical essays on arts of living | Nilsson, Per

<p>This is a book on performing philosophy; a self-fashioning more part of a practical discipline than a theoretical one. Admittedly, academic philosophy is typically regarded as theoretical, providing universal and generic statements. But there is,...
Pris 84,25 kr -95,00 kr Baspris 179,25 kr
Norrbarn | Lindskog

Norrbarn | Lindskog, Gerda Helena

<p><span style="font-weight: bold;" >Norrbarn</span> &auml;r en bibliografi &ouml;ver 470 barn- och ungdoms&shy;b&ouml;cker som publicerades p&aring; svenska under det expansiva 1900-talet. B&ouml;ckerna handlar om m&auml;nniskor, djur och natur i den...
Pris 221,70 kr